Hà Nội lên kế hoạch thanh tra, thu hồi đất tại các dự án hoang hoá

0
53

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐND, ngày 16/8/2018, của Hội đồng nhân dân thành phố về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

</p> <p>Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung kiểm tra, rà soát 383 dự án chậm triển khai trên địa bàn 30 quận huyện, thị xã.</p> <p>Đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì căn cứ quy định của Luật Đầu tư để xem xét, đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định; báo cáo UBND thành phố trong quý 4/2018.</p> <p>Đối với những dự án đã thực hiện thu hồi đất, giao đất nhưng chậm triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý 3/2018, báo cáo UBND thành phố để giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.</p> <p>Đồng thời, không xem xét, đề xuất điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với các dự án chậm triến khai, chủ đầu tư vi phạm các quy định của Luật Đất đai; yêu cầu các chủ đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, chấp hành việc ký quỹ thực hiện dự án và xử lý nghiêm các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.</p> <p>Khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất đối với các dự án đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.</p> <p>Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định đối với 38 dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất…</p> <p>UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo quy định, có kế hoạch định kỳ kiểm tra các dự án sau khi đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chúng nhận đầu tư.</p> <p>Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng số dự án chậm triển khai, có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn Hà Nội lên tới 383. Một số quận, huyện có số dự án chậm nhiều là Hoài Đức với 51 dự án; Mê Linh 50; Nam Từ Liêm 48; Hoàng Mai 25; Bắc Từ Liêm 23…</p> <p>Nguyên nhân dẫn đến các dự án chậm triển khai, theo Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Trọng Đông là do thay đổi chính sách đất đai; điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; thị trường bất động sản trầm lắng; chủ đầu tư không quyết liệt; quy định không xây dựng nhà cao tầng trong nội đô… Các chủ đầu tư dự án vi phạm đều được công khai và không cấp dự án mới.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.destinyvirtualtours.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+l%C3%AAn+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+thanh+tra%2C+thu+h%E1%BB%93i+%C4%91%E1%BA%A5t+t%E1%BA%A1i+c%C3%A1c+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+hoang+ho%C3%A1&url=https%3A%2F%2Fwww.destinyvirtualtours.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html&via=Destinyvirtualtours+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html&media=https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+l%C3%AAn+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+thanh+tra%2C+thu+h%E1%BB%93i+%C4%91%E1%BA%A5t+t%E1%BA%A1i+c%C3%A1c+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+hoang+ho%C3%A1" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+l%C3%AAn+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+thanh+tra%2C+thu+h%E1%BB%93i+%C4%91%E1%BA%A5t+t%E1%BA%A1i+c%C3%A1c+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+hoang+ho%C3%A1%20-%20https%3A%2F%2Fwww.destinyvirtualtours.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html" data-text="Hà Nội lên kế hoạch thanh tra, thu hồi đất tại các dự án hoang hoá" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-79-tang-gan-11-diem-hi-vong-tro-lai.html">Chứng khoán chiều 7/9: Tăng gần 11 điểm, hi vọng trở lại</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/diem-mat-nhung-dong-tien-chau-a-vung-gia-nhat-hien-nay.html">“Điểm mặt” những đồng tiền châu Á vững giá nhất hiện nay</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-06T13:10:18+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-06T13:10:18+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Destinyvirtualtours news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Hà Nội lên kế hoạch thanh tra, thu hồi đất tại các dự án hoang hoá"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5ce5dcea507a1_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5ce5dcea507a1" ><script>var block_td_uid_3_5ce5dcea507a1 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5ce5dcea507a1.id = "td_uid_3_5ce5dcea507a1"; block_td_uid_3_5ce5dcea507a1.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5ce5dcea507a1_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5ce5dcea507a1_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":10398,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5ce5dcea507a1.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5ce5dcea507a1.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5ce5dcea507a1.post_count = "6"; block_td_uid_3_5ce5dcea507a1.found_posts = "1866"; block_td_uid_3_5ce5dcea507a1.header_color = ""; block_td_uid_3_5ce5dcea507a1.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5ce5dcea507a1.max_num_pages = "311"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5ce5dcea507a1); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5ce5dcea6c426" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5ce5dcea507a1" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5ce5dcea6c42c" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5ce5dcea507a1" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5ce5dcea507a1 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/thi-truong-dat-nen-nong-hon-bao-gio-het.html" rel="bookmark" title="Thị trường đất nền nóng hơn bao giờ hết."><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Thị trường đất nền nóng hơn bao giờ hết."/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/thi-truong-dat-nen-nong-hon-bao-gio-het.html" rel="bookmark" title="Thị trường đất nền nóng hơn bao giờ hết.">Thị trường đất nền nóng hơn bao giờ hết.</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/gia-dat-binh-thuan-tang-cao-nho-tin-chuan-bi-co-rat-nhieu-bds-giai-tri-ti-do-la.html" rel="bookmark" title="Giá đất Bình Thuận tăng cao nhờ tin chuẩn bị có rất nhiều BĐS giải trí tỉ đô la"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giá đất Bình Thuận tăng cao nhờ tin chuẩn bị có rất nhiều BĐS giải trí tỉ đô la"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/gia-dat-binh-thuan-tang-cao-nho-tin-chuan-bi-co-rat-nhieu-bds-giai-tri-ti-do-la.html" rel="bookmark" title="Giá đất Bình Thuận tăng cao nhờ tin chuẩn bị có rất nhiều BĐS giải trí tỉ đô la">Giá đất Bình Thuận tăng cao nhờ tin chuẩn bị có rất nhiều BĐS giải trí tỉ đô la</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/long-thanh-do-thi-ve-tinh-tang-truong-giac-mo-co-xa-voi.html" rel="bookmark" title="Long Thành, đô thị Vệ Tinh tăng trưởng. Giấc mơ có xa vời?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/04/aaaa-218x150.jpg" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/04/aaaa-218x150.jpg 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/04/aaaa-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Long Thành, đô thị Vệ Tinh tăng trưởng. Giấc mơ có xa vời?"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/long-thanh-do-thi-ve-tinh-tang-truong-giac-mo-co-xa-voi.html" rel="bookmark" title="Long Thành, đô thị Vệ Tinh tăng trưởng. Giấc mơ có xa vời?">Long Thành, đô thị Vệ Tinh tăng trưởng. Giấc mơ có xa vời?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/cac-cong-ty-dia-oc-noi-gi-ve-thi-truong-bat-dong-san-2019.html" rel="bookmark" title="Các công ty địa ốc nói gì về thị trường bất động sản 2019?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Các công ty địa ốc nói gì về thị trường bất động sản 2019?"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/cac-cong-ty-dia-oc-noi-gi-ve-thi-truong-bat-dong-san-2019.html" rel="bookmark" title="Các công ty địa ốc nói gì về thị trường bất động sản 2019?">Các công ty địa ốc nói gì về thị trường bất động sản 2019?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/vung-dat-moi-cua-cac-nha-dau-tu-bat-dong-san-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Vùng đất mới của các nhà đầu tư bất động sản năm 2019"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vùng đất mới của các nhà đầu tư bất động sản năm 2019"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/vung-dat-moi-cua-cac-nha-dau-tu-bat-dong-san-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Vùng đất mới của các nhà đầu tư bất động sản năm 2019">Vùng đất mới của các nhà đầu tư bất động sản năm 2019</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/nam-2019-gioi-dau-tu-de-nhieu-suy-xet-can-ho-condotel-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Năm 2019: Giới đầu tư để nhiều suy xét căn hộ condotel diện tích nhỏ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Năm 2019: Giới đầu tư để nhiều suy xét căn hộ condotel diện tích nhỏ"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/nam-2019-gioi-dau-tu-de-nhieu-suy-xet-can-ho-condotel-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Năm 2019: Giới đầu tư để nhiều suy xét căn hộ condotel diện tích nhỏ">Năm 2019: Giới đầu tư để nhiều suy xét căn hộ condotel diện tích nhỏ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5ce5dcea507a1" data-td_block_id="td_uid_3_5ce5dcea507a1"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5ce5dcea507a1" data-td_block_id="td_uid_3_5ce5dcea507a1"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='10398' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="6d6d2236ea" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="131"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5ce5dcea71611_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5ce5dcea71611" ><script>var block_td_uid_8_5ce5dcea71611 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5ce5dcea71611.id = "td_uid_8_5ce5dcea71611"; block_td_uid_8_5ce5dcea71611.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5ce5dcea71611_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5ce5dcea71611_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5ce5dcea71611.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5ce5dcea71611.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5ce5dcea71611.post_count = "3"; block_td_uid_8_5ce5dcea71611.found_posts = "19772"; block_td_uid_8_5ce5dcea71611.header_color = "#"; block_td_uid_8_5ce5dcea71611.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5ce5dcea71611.max_num_pages = "6591"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5ce5dcea71611); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5ce5dcea71611 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/san-pham-dich-vu/da-nhay-cam-dung-obagi-gentle-rejuvenation-set-tot-khong.html" rel="bookmark" title="Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/bo-san-pham-chong-lao-hoa-obagi-gentle-rejuvenation-set-150x150.jpg" alt="Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?" title="Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/san-pham-dich-vu/da-nhay-cam-dung-obagi-gentle-rejuvenation-set-tot-khong.html" rel="bookmark" title="Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?">Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/author/haiqt1203">haiqt1203</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-22T07:58:39+00:00" >22 Tháng Năm, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/san-pham-dich-vu/da-nhay-cam-dung-obagi-gentle-rejuvenation-set-tot-khong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Da nhạy cảm bình thường đã rất 'khó chiều', cực kỳ 'đỏng đảnh'. Khi gặp phải các vấn đề như mụn, nám, đặc biệt... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-nam-nu-gia-cuc-tot-danh-cho-hoc-sinh-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày nam nữ giá cực tốt dành cho học sinh năm 2019"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-150x150.png" alt="" title="Danh sách các kiểu giày nam nữ giá cực tốt dành cho học sinh năm 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-nam-nu-gia-cuc-tot-danh-cho-hoc-sinh-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày nam nữ giá cực tốt dành cho học sinh năm 2019">Danh sách các kiểu giày nam nữ giá cực tốt dành cho học sinh...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-22T04:48:13+00:00" >22 Tháng Năm, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-nam-nu-gia-cuc-tot-danh-cho-hoc-sinh-nam-2019.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Cùng với các loại giày thể thao sneaker đẹp nhất và giá siêu tốt dưới đây đảm bảo sẽ khiến bạn luôn cảm... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bo-suu-tap-12-doi-giay-the-thao-hot-nhat-2019.html" rel="bookmark" title="Bộ sưu tập 12 đôi giày thể thao hot nhất 2019"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/24054c9334deacf025a4f0817a5eb52f-150x150.png" alt="" title="Bộ sưu tập 12 đôi giày thể thao hot nhất 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bo-suu-tap-12-doi-giay-the-thao-hot-nhat-2019.html" rel="bookmark" title="Bộ sưu tập 12 đôi giày thể thao hot nhất 2019">Bộ sưu tập 12 đôi giày thể thao hot nhất 2019</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-21T09:49:13+00:00" >21 Tháng Năm, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bo-suu-tap-12-doi-giay-the-thao-hot-nhat-2019.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Các bạn trẻ hiện nay khi chọn giày đều có xu hướng chọn những đôi có tính thời trang và yếu tố thẩm mỹ. Năm... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/san-pham-dich-vu/da-nhay-cam-dung-obagi-gentle-rejuvenation-set-tot-khong.html" rel="bookmark" title="Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/bo-san-pham-chong-lao-hoa-obagi-gentle-rejuvenation-set-100x70.jpg" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/bo-san-pham-chong-lao-hoa-obagi-gentle-rejuvenation-set-100x70.jpg 100w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/bo-san-pham-chong-lao-hoa-obagi-gentle-rejuvenation-set-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?" title="Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/san-pham-dich-vu/da-nhay-cam-dung-obagi-gentle-rejuvenation-set-tot-khong.html" rel="bookmark" title="Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?">Da nhạy cảm dùng Obagi Gentle Rejuvenation Set tốt không?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-22T07:58:39+00:00" >22 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-nam-nu-gia-cuc-tot-danh-cho-hoc-sinh-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày nam nữ giá cực tốt dành cho học sinh năm 2019"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png 100w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Danh sách các kiểu giày nam nữ giá cực tốt dành cho học sinh năm 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-nam-nu-gia-cuc-tot-danh-cho-hoc-sinh-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày nam nữ giá cực tốt dành cho học sinh năm 2019">Danh sách các kiểu giày nam nữ giá cực tốt dành...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-22T04:48:13+00:00" >22 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bo-suu-tap-12-doi-giay-the-thao-hot-nhat-2019.html" rel="bookmark" title="Bộ sưu tập 12 đôi giày thể thao hot nhất 2019"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/24054c9334deacf025a4f0817a5eb52f-100x70.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/24054c9334deacf025a4f0817a5eb52f-100x70.png 100w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2019/05/24054c9334deacf025a4f0817a5eb52f-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bộ sưu tập 12 đôi giày thể thao hot nhất 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bo-suu-tap-12-doi-giay-the-thao-hot-nhat-2019.html" rel="bookmark" title="Bộ sưu tập 12 đôi giày thể thao hot nhất 2019">Bộ sưu tập 12 đôi giày thể thao hot nhất...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-21T09:49:13+00:00" >21 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5ce5dcea89b24 --> <script type='text/javascript' src='https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.destinyvirtualtours.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.destinyvirtualtours.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>