9 lần xin cấp phép không được, Grab nói Sở Giao thông Khánh Hoà ưu ái Vinasun

0
192

Công ty TNHH Grab vừa có văn bản phản hồi thông tin liên quan đến việc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hoà yêu cầu tạm dừng thí điểm dịch vụ GrabCar trên địa bản tỉnh Khánh Hoà.

</p> <p>Trong văn bản này, Grab cho hay, Grab đã nhiều lần gửi văn bản cũng như làm việc trực tiếp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hoà để xin được xem xét, hướng dẫn để công ty có thể triển khai thực hiện thí điểm Đề án 24 theo đúng quy định.<br /> </p> <p>Tuy nhiên, sau 9 lần gửi văn bản và làm việc với UBND, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hoà, đến nay, Grab vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể nào tư cơ quan chức năng.</p> <p>“Chúng tôi cho rằng có sự bất bình giữa các doanh nghiệp cùng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phần mềm hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng”, Grab khẳng định.</p> <p>Cụ thể, công văn số 2222 ngày 3/10/2017 của sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh Khánh Hoà nêu: Từ tháng 4/2017 sẽ “cho dừng thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của công ty TNHH GrabTaxi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà để tập trung cho hai đơn vị thí điểm khác là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và Công ty Cổ phần Suntaxi với số lượng xe thực hiện là 100 xe”.</p> <p>Đồng thời, công văn này cũng kiến nghị “không bổ sung thêm các doanh nghiệp thực hiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng đối với loại hình xe ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống”.</p> <p>Tuy nhiên, đến ngày 10/11/2017, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hoà lại thống nhất cho phép Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hoà ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng thông qua phần mềm ứng dụng kết nối EMDDI.</p> <p>Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản về việc chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab.</p> <p>Tỉnh Khánh Hòa cho biết, kể từ khi được Bộ Giao thông Vận tải cho phép triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng tại địa phương, đơn vị này có nhiều sai phạm. Sau 9 tháng kể từ khi triển khai, đến tháng 9/2016, Grab vẫn không thực hiện thí điểm.</p> <p>Cũng theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, Grab không thực hiện báo cáo kết quả hoạt động; không có trụ sở và đại diện pháp lý hợp pháp tại Khánh Hòa để phối hợp với địa phương triển khai thực hiện (hoạt động chui).</p> <p>Đặc biệt, từ ngày 8/4/2018, công ty TNHH Grab tiếp tục gia tăng việc cài đặt ứng dụng cho các xe có trọng tải dưới 9 chỗ ngồi không có phù hiệu (xe dù) và các xe do các Sở Giao thông Vận tải thuộc các địa phương khác cấp phù hiệu xe hợp đồng, chủ yếu xe do Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM quản lý.</p> <p>Điều này đã làm ảnh hưởng đến trực tiếp đến vận tải, an toàn giao thông và môi trường kinh doanh vận tải, gây bức xúc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải.</p> <p>Trước những sai phạm của Công ty TNHH Grab, UBND tỉnh Khánh Hoà có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị dừng thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi với Công ty TNHH Grab và đã được Bộ Giao thông Vận tải thống nhất.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.destinyvirtualtours.com%2Fnha-dat%2F9-lan-xin-cap-phep-khong-duoc-grab-noi-so-giao-thong-khanh-hoa-uu-ai-vinasun.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=9+l%E1%BA%A7n+xin+c%E1%BA%A5p+ph%C3%A9p+kh%C3%B4ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%2C+Grab+n%C3%B3i+S%E1%BB%9F+Giao+th%C3%B4ng+Kh%C3%A1nh+Ho%C3%A0+%C6%B0u+%C3%A1i+Vinasun&url=https%3A%2F%2Fwww.destinyvirtualtours.com%2Fnha-dat%2F9-lan-xin-cap-phep-khong-duoc-grab-noi-so-giao-thong-khanh-hoa-uu-ai-vinasun.html&via=Destinyvirtualtours+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/9-lan-xin-cap-phep-khong-duoc-grab-noi-so-giao-thong-khanh-hoa-uu-ai-vinasun.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/9-lan-xin-cap-phep-khong-duoc-grab-noi-so-giao-thong-khanh-hoa-uu-ai-vinasun.html&media=https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=9+l%E1%BA%A7n+xin+c%E1%BA%A5p+ph%C3%A9p+kh%C3%B4ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%2C+Grab+n%C3%B3i+S%E1%BB%9F+Giao+th%C3%B4ng+Kh%C3%A1nh+Ho%C3%A0+%C6%B0u+%C3%A1i+Vinasun" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=9+l%E1%BA%A7n+xin+c%E1%BA%A5p+ph%C3%A9p+kh%C3%B4ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%2C+Grab+n%C3%B3i+S%E1%BB%9F+Giao+th%C3%B4ng+Kh%C3%A1nh+Ho%C3%A0+%C6%B0u+%C3%A1i+Vinasun%20-%20https%3A%2F%2Fwww.destinyvirtualtours.com%2Fnha-dat%2F9-lan-xin-cap-phep-khong-duoc-grab-noi-so-giao-thong-khanh-hoa-uu-ai-vinasun.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/9-lan-xin-cap-phep-khong-duoc-grab-noi-so-giao-thong-khanh-hoa-uu-ai-vinasun.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/9-lan-xin-cap-phep-khong-duoc-grab-noi-so-giao-thong-khanh-hoa-uu-ai-vinasun.html" data-text="9 lần xin cấp phép không được, Grab nói Sở Giao thông Khánh Hoà ưu ái Vinasun" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/venezuela-sap-xoa-tro-cap-gia-xang-dau.html">Venezuela sắp xóa trợ cấp giá xăng dầu</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-148-ngan-hang-dau-khi-nguoc-dong.html">Chứng khoán chiều 14/8: Ngân hàng, dầu khí ngược dòng</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-13T10:02:10+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-13T10:02:10+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/9-lan-xin-cap-phep-khong-duoc-grab-noi-so-giao-thong-khanh-hoa-uu-ai-vinasun.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Destinyvirtualtours news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="9 lần xin cấp phép không được, Grab nói Sở Giao thông Khánh Hoà ưu ái Vinasun"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_60048c7ee0c14_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_60048c7ee0c14" ><script>var block_td_uid_3_60048c7ee0c14 = new tdBlock(); block_td_uid_3_60048c7ee0c14.id = "td_uid_3_60048c7ee0c14"; block_td_uid_3_60048c7ee0c14.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_60048c7ee0c14_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_60048c7ee0c14_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":6017,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_60048c7ee0c14.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_60048c7ee0c14.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_60048c7ee0c14.post_count = "6"; block_td_uid_3_60048c7ee0c14.found_posts = "1896"; block_td_uid_3_60048c7ee0c14.header_color = ""; block_td_uid_3_60048c7ee0c14.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_60048c7ee0c14.max_num_pages = "316"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_60048c7ee0c14); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_60048c7eeaa5b" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_60048c7ee0c14" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_60048c7eeaa63" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_60048c7ee0c14" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_60048c7ee0c14 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/lat-tay-nhung-chieu-tro-lua-dao-tai-cac-du-an-cong-ty-dia-oc-long-phat-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy những chiêu trò lừa đảo tại các dự án công ty địa ốc Long Phát ở Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lật tẩy những chiêu trò lừa đảo tại các dự án công ty địa ốc Long Phát ở Đồng Nai"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/lat-tay-nhung-chieu-tro-lua-dao-tai-cac-du-an-cong-ty-dia-oc-long-phat-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy những chiêu trò lừa đảo tại các dự án công ty địa ốc Long Phát ở Đồng Nai">Lật tẩy những chiêu trò lừa đảo tại các dự án công ty địa ốc Long Phát ở Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/vach-tran-thong-tin-dia-oc-long-phat-co-dau-hieu-lua-dao-khach-hang-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Vạch trần thông tin địa ốc Long Phát có dấu hiệu lừa đảo khách hàng thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vạch trần thông tin địa ốc Long Phát có dấu hiệu lừa đảo khách hàng thời gian qua"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/vach-tran-thong-tin-dia-oc-long-phat-co-dau-hieu-lua-dao-khach-hang-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Vạch trần thông tin địa ốc Long Phát có dấu hiệu lừa đảo khách hàng thời gian qua">Vạch trần thông tin địa ốc Long Phát có dấu hiệu lừa đảo khách hàng thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/masteri-centre-point-co-the-thu-gian-moi-ngay-va-phat-huy-nhung-gia-tri-song-moi.html" rel="bookmark" title="Masteri Centre Point có thể thư giãn mỗi ngày và phát huy những giá trị sống mới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Masteri Centre Point có thể thư giãn mỗi ngày và phát huy những giá trị sống mới"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/masteri-centre-point-co-the-thu-gian-moi-ngay-va-phat-huy-nhung-gia-tri-song-moi.html" rel="bookmark" title="Masteri Centre Point có thể thư giãn mỗi ngày và phát huy những giá trị sống mới">Masteri Centre Point có thể thư giãn mỗi ngày và phát huy những giá trị sống mới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/cung-dia-oc-singa-tim-hieu-co-tien-nhan-roi-nen-dau-tu-vao-phan-khuc-bat-dong-san-nao.html" rel="bookmark" title="Cùng địa ốc Singa tìm hiểu: Có tiền nhàn rỗi nên đầu tư vào phân khúc bất động sản nào?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Cùng địa ốc Singa tìm hiểu: Có tiền nhàn rỗi nên đầu tư vào phân khúc bất động sản nào?"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/cung-dia-oc-singa-tim-hieu-co-tien-nhan-roi-nen-dau-tu-vao-phan-khuc-bat-dong-san-nao.html" rel="bookmark" title="Cùng địa ốc Singa tìm hiểu: Có tiền nhàn rỗi nên đầu tư vào phân khúc bất động sản nào?">Cùng địa ốc Singa tìm hiểu: Có tiền nhàn rỗi nên đầu tư vào phân khúc bất động sản nào?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/dia-oc-singa-chi-ra-nhung-chuyen-minh-cua-bds-khu-nam-tp-hcm-trong-thoi-gian-toi.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa chỉ ra những chuyển mình của BĐS Khu Nam Tp.HCM trong thời gian tới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Singa chỉ ra những chuyển mình của BĐS Khu Nam Tp.HCM trong thời gian tới"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/dia-oc-singa-chi-ra-nhung-chuyen-minh-cua-bds-khu-nam-tp-hcm-trong-thoi-gian-toi.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa chỉ ra những chuyển mình của BĐS Khu Nam Tp.HCM trong thời gian tới">Địa ốc Singa chỉ ra những chuyển mình của BĐS Khu Nam Tp.HCM trong thời gian tới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/bds-cong-nghiep-dia-oc-long-phat-thi-truong-day-tiem-nang-nam-2020-va-nhung-tin-don-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="BĐS công nghiệp địa ốc Long Phát: Thị trường đầy tiềm năng năm 2020 và những tin đồn Long Phát lừa đảo"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS công nghiệp địa ốc Long Phát: Thị trường đầy tiềm năng năm 2020 và những tin đồn Long Phát lừa đảo"/></a></div> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/nha-dat/bds-cong-nghiep-dia-oc-long-phat-thi-truong-day-tiem-nang-nam-2020-va-nhung-tin-don-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="BĐS công nghiệp địa ốc Long Phát: Thị trường đầy tiềm năng năm 2020 và những tin đồn Long Phát lừa đảo">BĐS công nghiệp địa ốc Long Phát: Thị trường đầy tiềm năng năm 2020 và những tin đồn Long Phát lừa đảo</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_60048c7ee0c14" data-td_block_id="td_uid_3_60048c7ee0c14"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_60048c7ee0c14" data-td_block_id="td_uid_3_60048c7ee0c14"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/9-lan-xin-cap-phep-khong-duoc-grab-noi-so-giao-thong-khanh-hoa-uu-ai-vinasun.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6017' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="1d781d9326" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="124"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_60048c7eee207_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_60048c7eee207" ><script>var block_td_uid_8_60048c7eee207 = new tdBlock(); block_td_uid_8_60048c7eee207.id = "td_uid_8_60048c7eee207"; block_td_uid_8_60048c7eee207.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_60048c7eee207_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_60048c7eee207_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_60048c7eee207.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_60048c7eee207.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_60048c7eee207.post_count = "3"; block_td_uid_8_60048c7eee207.found_posts = "20954"; block_td_uid_8_60048c7eee207.header_color = "#"; block_td_uid_8_60048c7eee207.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_60048c7eee207.max_num_pages = "6985"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_60048c7eee207); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_60048c7eee207 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/nho-cach-sau-toi-da-toan-thang-ca-10-tran-ca-do-bong-da.html" rel="bookmark" title="Nhờ cách sau tôi đã toàn thắng cả 10 trận cá độ bóng đá"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/3a80d05a5e7df43b96933c19a713068a-150x150.png" alt="" title="Nhờ cách sau tôi đã toàn thắng cả 10 trận cá độ bóng đá"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/nho-cach-sau-toi-da-toan-thang-ca-10-tran-ca-do-bong-da.html" rel="bookmark" title="Nhờ cách sau tôi đã toàn thắng cả 10 trận cá độ bóng đá">Nhờ cách sau tôi đã toàn thắng cả 10 trận cá độ bóng đá</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-17T16:31:43+00:00" >17 Tháng Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/nho-cach-sau-toi-da-toan-thang-ca-10-tran-ca-do-bong-da.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Cá độ bóng đá được coi như một đam mê của rất nhiều người. Mọi người tham gia không ngần ngại chi hàng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ba-noi-tro-chon-mua-do-gia-dung-nhu-the-nao-cho-hieu-qua-va-tiet-kiem.html" rel="bookmark" title="Các bà nội trợ chọn mua đồ gia dụng như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302-150x150.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302-150x150.png 150w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302-300x300.png 300w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302-768x768.png 768w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302-696x696.png 696w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302-420x420.png 420w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302.png 941w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Các bà nội trợ chọn mua đồ gia dụng như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ba-noi-tro-chon-mua-do-gia-dung-nhu-the-nao-cho-hieu-qua-va-tiet-kiem.html" rel="bookmark" title="Các bà nội trợ chọn mua đồ gia dụng như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm?">Các bà nội trợ chọn mua đồ gia dụng như thế nào cho hiệu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-17T15:19:49+00:00" >17 Tháng Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ba-noi-tro-chon-mua-do-gia-dung-nhu-the-nao-cho-hieu-qua-va-tiet-kiem.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Có phải bạn đang gặp khó khăn trong việc chọn mua đồ gia dụng cho gia đình hay không? Đồ gia dụng giúp các... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-nhung-thong-tin-ve-ca-do-bong-da-online-2.html" rel="bookmark" title="Bật mí những thông tin về cá độ bóng đá online"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2020/12/28eb1b09529acd2239c7b10b1d78c8b1-150x150.jpg" alt="" title="Bật mí những thông tin về cá độ bóng đá online"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-nhung-thong-tin-ve-ca-do-bong-da-online-2.html" rel="bookmark" title="Bật mí những thông tin về cá độ bóng đá online">Bật mí những thông tin về cá độ bóng đá online</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-21T07:03:40+00:00" >21 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-nhung-thong-tin-ve-ca-do-bong-da-online-2.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hiện nay đang có rất nhiều nơi soi kèo uy tín để bạn có thể chọn lựa. Với mục đích lan tỏa... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/fabet</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da" title="Tip Bóng Đá Miễn Phí - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://thongtinnhacai.com/" target="_blank" title = "nhà cái">Thongtinnhacai.com</a> , <a href="https://truoctran.com/" target="_blank" title = "Truoctran">https://truoctran.com/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/nho-cach-sau-toi-da-toan-thang-ca-10-tran-ca-do-bong-da.html" rel="bookmark" title="Nhờ cách sau tôi đã toàn thắng cả 10 trận cá độ bóng đá"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/3a80d05a5e7df43b96933c19a713068a-100x70.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/3a80d05a5e7df43b96933c19a713068a-100x70.png 100w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/3a80d05a5e7df43b96933c19a713068a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nhờ cách sau tôi đã toàn thắng cả 10 trận cá độ bóng đá"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/nho-cach-sau-toi-da-toan-thang-ca-10-tran-ca-do-bong-da.html" rel="bookmark" title="Nhờ cách sau tôi đã toàn thắng cả 10 trận cá độ bóng đá">Nhờ cách sau tôi đã toàn thắng cả 10 trận cá...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-17T16:31:43+00:00" >17 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ba-noi-tro-chon-mua-do-gia-dung-nhu-the-nao-cho-hieu-qua-va-tiet-kiem.html" rel="bookmark" title="Các bà nội trợ chọn mua đồ gia dụng như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302-100x70.png" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302-100x70.png 100w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2021/01/f15206b0c49e927a7b4cf916cd54c302-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các bà nội trợ chọn mua đồ gia dụng như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ba-noi-tro-chon-mua-do-gia-dung-nhu-the-nao-cho-hieu-qua-va-tiet-kiem.html" rel="bookmark" title="Các bà nội trợ chọn mua đồ gia dụng như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm?">Các bà nội trợ chọn mua đồ gia dụng như thế...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-17T15:19:49+00:00" >17 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-nhung-thong-tin-ve-ca-do-bong-da-online-2.html" rel="bookmark" title="Bật mí những thông tin về cá độ bóng đá online"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2020/12/28eb1b09529acd2239c7b10b1d78c8b1-100x70.jpg" srcset="https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2020/12/28eb1b09529acd2239c7b10b1d78c8b1-100x70.jpg 100w, https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/uploads/2020/12/28eb1b09529acd2239c7b10b1d78c8b1-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bật mí những thông tin về cá độ bóng đá online"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.destinyvirtualtours.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-nhung-thong-tin-ve-ca-do-bong-da-online-2.html" rel="bookmark" title="Bật mí những thông tin về cá độ bóng đá online">Bật mí những thông tin về cá độ bóng đá online</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-21T07:03:40+00:00" >21 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 60048c7f0840e --> <script type='text/javascript' src='https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.destinyvirtualtours.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.destinyvirtualtours.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.destinyvirtualtours.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>